• -

Σωλήνες αποχέτευσης με σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος

Category : Υπόνομος

GEOSAN PE

Οι 2ης γενιάς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEOSAN ενσωματώνουν τον πιο σύγχρονο και ασφαλή τρόπο σύνδεσης που υπάρχει στο χώρο των σωλήνων αποχέτευσης δικτύου χωρίς πίεση.
Τα άκρα των σωλήνων διαμορφώνονται κατά τη φάση της παραγωγικής διαδικασίας, όπου το διαμορφωμένο θηλυκό άκρο διαθέτει εσωτερικά έναν ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης ενώ το αρσενικό άκρο έχει λείο τοίχωμα και μικρότερη εξωτερική διάμετρο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους καθώς και η απαραίτητη στεγανότητα του δικτύου, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1277.

Υπάρχουν και τα αντίστοιχα εξαρτήματα της σύνδεσης όπως:
Μούφες σύνδεσης
Ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης (σαμάρι)
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης Θηλ. Άκρου
Μούφες επισκευής ΜΑΝΣΟΝ
Ποτηροτρύπανο
Γωνίες 45ο – Γωνίες 90ο
Ημιταυ 45ο – Ταυ 90ο
Aρσενική μούφα σύνδεσης
Θηλυκή μούφα σύνδεσης
Τάπες τερματισμού αρσενικές
Τάπες τερματισμού θηλυκές

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 Μείωση του χρόνου εγκατάστασης από τη στιγμή που ο ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης είναι προ-εγκαταστημένος εσωτερικά του θηλυκού άκρου του σωλήνα.
 Καλύτερη στεγανότητα σύνδεσης λόγω του σχεδιασμού των λείων τοιχωμάτων που έχουν τα δύο άκρα του σωλήνα (αρσενικό και θηλυκό)
 Τέλος στα προβλήματα στεγανότητας που δημιουργούσε η λάθος τοποθέτηση του ελαστικού δακτυλίου στο άρσενικό άκρο στου σωλήνες αποχέτευσης της 1ης γενιάς.


  • -

Σύστημα αποχέτευσης κτηριακής χρήσης.

Η αποχέτευση είναι η υποδομή που απομακρύνει τα λύματα ή και την απορροή ομβρίων από κατοικημένες περιοχές. Συνήθως καταλήγει στην είσοδο μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων ή σε κάποιο σημείο απόρριψης τους στο περιβάλλον. Είναι ένα σύστημα σωληνώσεων, φρεατίων, υπονόμων, θαλάμων (προσωρινής) συγκέντρωσης κ.τ.λ. που απομακρύνει όμβρια ύδατα και λύματα, αστικά και βιομηχανικά.
Το κύριο τμήμα ενός συστήματος αποχέτευσης αποτελείται από μεγάλες σωλήνες( π.χ. υπονόμους ή υγιειονομικούς υπονόμους) που μεταφέρουν λύματα ή και όμβρια ύδατα από τα σημεία παραγωγής ή συλλογής τους σε κάποιο σημείο διαχείρισης, επεξεργασίας ή και απόρριψης στο περιβάλλον.

Οι τύποι αποχέτευσης περιλαμβάνουν :

Συνδυασμένους υπονόμους
Υπονόμους λυμάτων
Υγιειονομικούς υπονόμους
Απλοποιημένη απορροή ομβίων
Απορροή ομβρίων υπερχείλισης
Αποχέτευση ακαθάρτων κτηριακής χρήσης

Το σύστημα κτηριακής αποχέτευσης  αποτελείται από σωληνώσεις και εξαρτήματα.
Σωλήνες κατασκευασμένοι σε Ελληνικές ή Ευρωπαικές μονάδες παραγωγής, οι οποίες τηρούν και τις παράγουν βάσει των Ευρωπαικών προδιαγραφών, EN 1329-1.
Παράγονται από PVC-U ή PP ,χρώματος γκρι ανοιχτό RAL 7032, κτηριακής αποχέτευσης εντός –εκτός κτηρίων. Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται σε μήκη από 1 και μέχρι 3 μέτρα και διαστάσεις από Φ32 έως Φ200.
Διατίθονται με μούφα ποτήρι και συνδέονται με κόλλα PVC ή με ελαστικό δακτύλιο.
Εξυπηρετούνται από διάφορα εξαρτήματα, αντίστοιχου χρώματος, διαστάσεων και προδιαγραφών, όπως : ταυ, ημιταύ, γωνίες ανοιχτές και κλειστές, συστολές, διαστολές, τάπες καθαρισμού, καπέλα εξαερισμού,ψι, διαφόρων ειδών μούφες κ.ά.

www.hydrolysis.gr
Στοιχεία επικοινωνίας
Δ/νση: Ιερά οδός 294, , 122 43 Αιγάλεω
Τηλ.: 2103467 780
Email: info@hydrolysis.gr


  • -

Αποστραγγιστικοί σωλήνες corrugated

Η  τεχνητή αποστράγγιση γίνεται από ένα πυκνό δίκτυο υπόγειων διάτρητων αγωγών. Η αποστράγγιση είναι απαραίτητη , όπου οι διεισδύσεις ύδατος μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, σε τεχνικά έργα ακόμα και σε γεωργικές καλλιέργειες. Τα συστήματα αποστράγγισης  επιτρέπουν την αποβολή του πλεονάζοντος ύδατος και έτσι αποτρέπουν τις πλημμύρες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποστραγγιστικών σωλήνων είναι η δυνατότητα συλλογής του ύδατος και η αποβολή του. Για να πραγματοποιηθεί ο πρώτος στόχος, είναι απαραίτητη η διάτρηση στον σωλήνα έτσι ώστε το νερό να μπορεί να εισέλθει μέσα στο σωλήνα. Για να πραγματοποιθεί η απομάκρυνση του θα πρέπει να υπάρχει η ικανοποιητική κλίση , χωρίς εμπόδια έτσι ώστε να ύπάρχει ροή.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τον συντελεστή διαπερατότητος και το βάθος του πρώτου αδιαπέραστου τοιχώματος.

www.hydrolysis.gr
Στοιχεία επικοινωνίας
Δ/νση: Ιερά οδός 294 , 122 43 Αιγάλεω

Τηλ.: 2103467 780
Email: info@hydrolysis.gr