Προγραμματιστής ποτίσματος, μπαταρίας της εταιρείας ORBIT, μίας εξόδου με ψηφιακή οθόνη. Οι επιλογές γίνονται από τη ρύθμιση της ώρας, τον χρόνο ποτίσματος, τη συχνότητα, τη διάρκεια και μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας. Διαθέτει λειτουργία καθυστέρησης του προγράμματος καθώς και κουμπί διακοπής αυτού.

email :info@hydrolysis.gr

www.hydrolysis.gr