Σωλήνες για την αποστράγγιση υπεδάφους σε κτίρια, γήπεδα, οδικά δίκτυα, περιβάλλοντες χώρους, βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.