Η δομή του υλικού και η λεία υφή της επιφάνειας εξασφαλίζουν χαμηλές απώλειες τριβής που έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αντίσταση και τη μικρή πτώση της πίεσης στις σωληνώσεις. Επίσης το υλικό που χρησιμοποιείται έχει υψηλή μείωση του δείκτη ήχου και περιορισμό της διάδοσής του, διαμέσου των σωλήνων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είνει η χρησιμοποίηση μικρότερων διατομών πλαστικών σωλήνων για την ίδια ποσότητα νερού. Οι σωλήνες Aqua-plus παράγονται σε διατομές από 20 mm έως 160 mm σε πράσινο χρώμα, σε ευθεία μήκη των 4 μέτρων.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή αντοχή των σωλήνων και των εξαρτημάτων στα υδραυλικά πλήγματα (Πίεση θραύσης πάνω από 130 bar σε θερμοκρασία περιβάλλοντος).
  • Χρόνος ζωής πάνω από 50 χρόνια, σε θερμοκρασίες 20℃ μέχρι 90℃ και πιέσεις λειτουργίας από 6 έως 26 bar.
  • Θερμοκρασιακές αιχμές 110℃ σε πίεση λειτουργίας 4 bar δεν επηρεάζουν το σύστημα Aqua-plus.
  • Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Πολύ καλή συμπεριφορά σε περιοχές όπου το νερό είναι πολύ σκληρό.
  • Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα με αποτέλεσμα τη μείωση της θερμικής απώλειας στα δίκτυα ζεστού νερού.

Οι νέοι σωλήνες με υαλονήματα σχεδιάζονται, παράγονται και ελέγχονται για την ποιότητά τους, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου (EN 15874 & DIN 8077/78).

Το πολυπροπυλένιο που χρησιμοποιείται για τους τριστρωματικούς αυτούς σωλήνες (με μηχανική ενίσχυση υαλονημάτων στο μεσαίο στρώμα), χαρακτηρίζεται ως πολυπροπυλένιο random ειδικής κρυσταλλικότητας (PP-R 112) και εξαιτίας των υψηλών μηχανικών αντοχών του (ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες) και της μεγάλης διάρκειας ζωής του.

Βασικό πλεονέκτημα των σωλήνων με υαλονήματα είναι η μείωση της θερμικής γραμμικής διαστολής κατά 60% (0,035mm/m/℃) σε σχέση με τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου.

Κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τους απλούς σωλήνες PPR δηλαδή σχεδιάζονται για μεταφορά πόσιμου νερού με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για χρονικό διάστημα άνω των 50 ετών με πίεση δικτύου 10 bar και θερμοκρασία νερού 70℃, ενώ εναλλακτικά έχουν τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας σε πίεση 20 bar στους 20℃ (PN20) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Πλεονεκτήματα

  • Μείωση της θερμικής γραμμικής διαστολής κατά 75% σε σχέση με τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου (0.025 mm/m/℃).
  • Αύξηση της μηχανικής αντοχής του σωλήνα σε εξωτερικά χτυπήματα.
  • Αύξηση της μηχανικής αντοχής τους σωλήνα στις εσωτερικές υδραυλικές πιέσεις.
  • Αύξηση της χημικής αντοχής του σωλήνα από φαινόμενα διάβρωσης.