• -

Σωλήνα αποστράγγισης με γεω-ύφασμα

Category : Uncategorized

Οι νέας γενιάς 4-στρωματικοί σωλήνες αποστράγγισης υπεδάφους GEODRAIN PLUS με ενσωματωμένο γεω-ύφασμα ή αλλιώς με κάλτσα παράγονται σε κουλούρες των 50μ. και 25μ. και σε ευθύγραμμες μπάρες 6μ. με ακαμψία δακτυλίου SN4/SN8. Είναι διπλού δομημένου τοιχώματος και είναι συμμετρικά διάτρητοι στις 220ο και 360ο για άκαμπτους και εύκαμπτους σωλήνες αντίστοιχα.

Το 1ο στρώμα αποτελεί η λεία εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα που εξυπηρετεί τη διέλευση των υδάτων.

Το 2ο στρώμα αποτελεί η δακτυλιοειδής εξωτερική του επιφάνεια που προσφέρει ευκαμψία και υψηλή μηχανική αντοχή.

Το 3ο στρώμα αποτελείται από 4 διαμήκεις μπλε γραμμές για την χρωματική σήμανση των υδάτων.

Το προ-εγκατεστημένο γεω-ύφασμα 150gr/m2, μη υφαντό και βελονωτό αποτελεί το 4ο στρώμα του σωλήνα, όπου αυτά τα χαρακτηριστικά τα συναντάμε στη σειρά σωλήνων GEODRAIN PLUS.

Το ακριβές πεδίο εφαρμογής τους είναι η αποστράγγιση υπεδάφους σε όλους τους τύπους οικιακών κτιρίων (περιμετρικές αποστραγγίσεις), γήπεδα και περιβάλλοντες χώρους, βιομηχανικές και ειδικές εφαρμογές, φωτοβολταϊκά πάρκα, γεωργικές εφαρμογές, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και οδικά δίκτυα.