• -

Οικολογικό αποτύπωμα

Category : Πισίνες

 

Για να πιστοποιήσουμε την ύπαρξή μας την αποτυπώνουμε στο έγγραφο που φέρουμε μαζί μας, την αστυνομική ταυτότητα, όπου υπάρχει το δακτυλικό μας αποτύπωμα.
Πόσοι από εμάς γνωρίζουν για το ενεργειακό – οικολογικό μας αποτύπωμα? Πόσο βλαβεροί είμαστε για τη Γη και το περιβάλλον?
Το ενεργειακό αποτύπωμα είναι το μέτρο ζήτησης και κατανάλωσης που μετράει την κάλυψη των αναγκών μιας κοινωνίας καθώς και τα απορρίματα και αέρια θερμοκηπίου που παράγει καθημερινά σε εκτάσεις παραγικής θαλάσσιας και χερσαίας επιφάνειας.
Ενεργειακό αποτύπωμα : Πόσο διοξείδιο του άνθρακα ( CO2 ) εκλύουν στην ατμόσφαιρα οι καθημερινές σας συνήθειες που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας. Μονάδα μέτρησης είναι το 1 εκτάριο, το οποίο ισούται με 10 στρέμματα ή 10.000 τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα. Μπορείτε να υπολογίσετε το προσωπικό ενεργειακό αποτύπωμά σας στην παρακάτω σελίδα www.myfootprint.org.

Μειώστε το ενεργειακό αποτύπωμα τόσο το δικό σας, όσο και της πισίνας σας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι:
eco-friendly
Οι λογαριασμοί για την λειτουργία της είναι οικονομικοί
Τα έξοδα λειτουργίας της να είναι, όσο το δυνατό, χαμηλά.

Με μικρές ιδέες θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα της πισίνας.

1. Ελέγχουμε για τυχόν διαρροές. Οι διαρροές, σημαίνει , μεγαλύτερη κατανάλωση νερού και για οποιαδήποτε άλλη χρήση χημικών ουσιών διατήρησης της καθαρότητας του νερού.
2. Τοποθετούμε ένα κάλυμμα εξελιγμένης τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο να μειώνουμε την απώλεια του νερού και την εξάτμισή του, διατήρηση της θερμότητας του νερού και την πισίνα καθαρή από σκόνη και σκουπιδάκια καθώς επίσης και της μικρότερης κατανάλωσης ποσοτήτων για τα απολυμαντικά.
3. Χαμηλώνουμε την θερμοκρασία του νερού. Ακόμα και για ένα βαθμό λιγότερο, εξοικονομούμε φυσικούς πολύτιμους πόρους.
4. Καλή συντήρηση του εξοπλισμού συντήρησης της πισίνας. Φροντίζουμε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε για την πισίνα ( αντλίες, μηχανολογικός εξοπλισμός, σωληνώσεις, περιμετρικά κανάλια,σκούπες) να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρά.
5. Να φροντίζουμε τα καθαριστικά να είναι εγκεκριμένα και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες χρήσεως του εκάστοτε καθαριστικού ή απολυμαντικού. Η υπερβολική χρήση αυτών δε σημαίνει ότι έχουμε καθαρό νερό.