Προγραμματιστές ποτίσματος, ρεύματος, εσωτερικού χώρου από την Αμερικάνικη εταιρεία Orbit, η σειρά Pocket star Ultima, 4-6 θέσεων, εσωτερικής χρήσης με ευέλικτα προγράμματα.

 

Χαρακτηριστικά

Εύκολος προγραμματισμός.
Εύκολο στη χρήση με μεγάλα κουμπιά και ευανάγνωστη οθόνη.
2 ανεξάρτητα προγράμματα.
8 ενάρξεις ημερησίως, ανά στάση.
Πότισμα από 1-99 min διάρκεια καταιονισμού στο σταθμό, όσες φορές θέλουμε.
4 ή 6 σταθμοί.
Κουμπί καθυστέρησης, σε περίπτωσης βροχής ή και αναβολή του προγράμματος για 24h,48h ή 72h.
Εξωτερικός μετασχηματιστής.
4 ή 6 στάσεων.