Σύστημα αποστράγγισης για την προστασία των κατασκευών έναντι του νερού στο έδαφος παρουσιάζεται με το γερμανικό πρότυπο DIN 4095.

Πλαστικός σωλήνας αποστράγγισης, με διπλό δομημένο τοίχωμα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητα (HDPE) και είναι διάτρητος περιμετρικά. Διαθέτουν δύο τοιχώματα, ένα κυματειδές εξωτερικά και ένα λείο εσωτερικά, δομημένα μεταξύ τους και είναι συμμετρικά διάτρητοι σε συγκεκριμένες μοίρες, 360ο ή 220ο.

Παράγονται σε κουλούρες και ευθύγραμμες μπάρες, φορτώνονται και μεταφέρονται εύκολα λόγω του μειωμένου βάρους τους ενώ κόβονται γρήγορα με τη χρήση απλών επαγγελματικών εργαλείων κοπής.

Είναι κατάλληλοι για την αποστράγγιση υπεδάφους σε όλους τους τύπους οικιακών κτιρίων, γήπεδα και παριβάλλοντες χώρους, βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, φωτοβολταικά πάρκα, γεωργικές εφαρμογές, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και οδικά δίκτυα.

Συσκευασία      Μπάρα  :6 m

Κουλούρα :50 m/ 25 m

Χρώμα              Εξωτερικό τοίχωμα  : μαύρο    Εσωτερικό τοίχωμα : πράσινο


Διαστάσεις : οι μπάρες διατίθενται σε διαμέτρους από OD110mm – OD400mm

και οι κουλούρες  σε διαμέτρους από OD63mm – OD200mm.