Η μεγάλη ποικιλία των καναλιών πολυαιθυλενίου (HDPE) και οι διαφορετικοί τύποι των σχαρών του συστήματος MufleDrain καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις αποστράγγισης στον αστικό και στο βιομηχανικό τομέα.
Το MufleDrain τοποθετείται γρήγορα και οικονομικά χάρη στο νέο σύστημα σύνδεσης (αρσενικό-θηλυκό), που είναι σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει την εγκατάσταση των καναλιών με τη μέγιστη δυνατή ευκολία.

Πιστοποίηση EN 1433
Τα κανάλια αποχέτευσης MufleDrain και οι αντίστοιχες σχάρες και τα καλύμματα (κατασκευασμένα από γαλβανισμένο/ανοξείδωτο χάλυβα ή ελατό χυτοσίδηρο) είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1433 για τα “κανάλια αποχέτευσης για περιοχές κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων”.
Το πιστοποιητικό που χορηγείται από τον Ιταλικό Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας IGQ, είναι μία εγγύηση για τον τελικό πελάτη ότι τα προϊόντα κατασκευάζονται με υψηλής ποιότητας διαδικασίες παραγωγής και συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές αναφοράς.
Αυτό εξασφαλίζει επίσης ότι οι τακτικοί έλεγχοι που προδιαγράφονται από το πρότυπο EN 1433 πραγματοποιούνται, επειδή o Mufle εκτελεί συνεχώς ελέγχους φόρτισης στα προϊόντα του στο εσωτερικό του εργαστήριο, καθώς και φυσικές και χημικές αναλύσεις στο πολυαιθυλένιο, μεταλλογραφικές αναλύσεις και ελέγχους εφελκυσμού στο χυτοσίδηρο σε εξωτερικά πιστοποιημένα εργαστήρια.
Κατά συνέπεια όλα τα κανάλια και οι σχάρες/καλύμματα του Mufle φέρουν τη σήμανση που απονέμεται από τον Ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης IGQ.

www.hydrolysis.gr
Στοιχεία επικοινωνίας
Δ/νση: Ιερά οδός 294, 122 43 Αιγάλεω
Τηλ.: 2103467 780
Email: info@hydrolysis.gr