Έργα υποδομής
Αλλαγή κεντρικών σωληνώσεων πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος και ΣΠΑ με σκοπό τη σύνδεση ιαματικών πηγών Αιδηψού με τις εγκαταστάσεις αυτού.

Παροχή σωλήνων αποστράγγισης σε ιδιωτικό έργο στην περιοχή της Χίου.

Επισκευές και αντικατάσταση μεγάλων τμημάτων του υδρευτικού συστήματος Βιομηχανίας στην περιοχή της Λάρισας.