Προμήθεια Δημοσίου

Επιτυχής ολοκλήρωση προμήθειας αρδευτικού υλικού δημόσιου έργου στην περιοχή της Παλλήνης.

Κατακύρωση και παράδοση δημόσιας προμήθειας με εξαρτήματα και σωλήνες άρδευσης για τις ανάγκες Δήμου.

Κατακύρωση και παράδοση δημόσιας προμήθειας με εξαρτήματα και σωλήνες ύδρευσης για τις ανάγκες Δήμου.