Εγκαταστάσεις

Προμήθεια υλικών και εγκαταστάσεις για ύδρευση, θέρμανση, αποχέτευση. Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων πετρελαίου, φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας, ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλιακών μπόιλερ, ταχυθερμοσιφώνων, λεβήτων, καυστήρων, δεξαμενών, ώσμωσης (σύστημα φιλτραρίσματος νερού).