Κλιματισμός – Εξαερισμός

Προμηθεύουμε κλιματιστικές μονάδες και μέσω εξειδικευμένων συνεργατών μας αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση των οικιακών και των κεντρικών μονάδων κλιματισμού.