• -

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος MufleDrain

Εξαιρετική αποστράγγιση:

Η ομαλή αδιάβροχη επιφάνεια επιτρέπει στο νερό να ρέει γρήγορα και στο κανάλι να καθαρίζεται εύκολα, αποτρέποντας το σχηματισμό υπολειμμάτων που σαπίζουν.

Ισχυρή στερέωση:

Το ειδικό γεωμετρικό σχήμα της εξωτερικής δομής μεταφράζεται σε υψηλή σταθερότητα και βελτιώνει την αγκύρωση του σκυροδέματος στο HDPE.

Εύκολη σύνδεση στο δίκτυο αποστράγγισης:

Οι προκατασκευασμένες έξοδοι αποστράγγισης στα πλαϊνά και στον πυθμένα των καναλιών είναι εύκολο να ανοίξουν και επιτρέπουν τη γρήγορη σύνδεση στο σύστημα αποχετευτικών αγωγών.

Ανθεκτικό:

Το πολυαιθυλένιο (HDPE) έχει μεγάλη μηχανική αντοχή και αντέχει στις καταπονήσεις, στις θερμοκρασιακές αλλαγές, στην τριβή, και στη φθορά. Συνεπώς δεν υπάρχει απώλεια υλικού κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση.

Μεγάλη διάρκεια ζωής:

Το HDPE δε φθείρεται εύκολα από παράγοντες όπως ο αέρας, το φως, η σκόνη, οι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές, οι μικροοργανισμοί και γενικότερα το διαβρωτικό περιβάλλον.

Ευέλικτο:

Το HDPE δίνει τη δυνατότητα της χρήσης των καναλιών για την αποστράγγιση διαβρωτικών υγρών, επειδή είναι ανθεκτικό σε αλατούχα διαλύμματα, οξέα, αλκάλια, αλκοόλη και καύσιμα.

Επιβραδυντικό πυρός:

Η προσθήκη κατάλληλων επιβραδυντών στο μίγμα HDPE επιτρέπει την κατασκευή καναλιών με μεγάλη αντοχή στη φωτιά.

Ποιοτικός έλεγχος:

Τα προϊόντα MufleDrain υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας. Όλα πιστοποιούνται σύμφωνα με το EN 1433 και φέρουν τη σήμανση CE.

Ανακυκλώσιμο:

Πλήρως κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο HDPE (το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί πάλι), τα κανάλια MufleDrain είναι κατ’ εξοχήν προϊόντα φιλικά για το περιβάλλον.

Μικρό βάρος:

Είναι πολύ πιο ελαφρύ από τα παραδοσιακά συστήματα από σκυρόδεμα.

Εύκολη στοίβαξη – εύκολη μεταφορά:

Το σχήμα τους σε συνδυασμό με το μικρό τους βάρος επιτρέπουν την εύκολη συσκευασία σε στοιβάξιμες παλέτες καταλαμβάνοντας έτσι λιγότερο χώρο στην αποθήκη και επιτρέποντας την εύκολη διακίνηση και μεταφορά.

Χαμηλό κόστος εγκατάστασης:

Το κόστος εγκατάστασης είναι μειωμένο επειδή δε χρειάζονται μηχανήματα για την εγκατάσταση του συστήματος.

www.hydrolysis.gr
Στοιχεία επικοινωνίας
Δ/νση: Ιερά οδός 294, 122 43 Αιγάλεω
Τηλ.: 2103467 780
Email: info@hydrolysis.gr