• -

Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος.

Ο αποστραγγιστικός σωλήνας παράγεται σε κουλούρες των 50m με ακαμψία δακτυλιδιού SN4 και SN8. Είναι διπλού δομημένου τοιχώματος και είναι συμμετρικά διάτρητος στις 360ο. Το εξωτερικό του τοίχωμα είναι κυματοειδές ώστε να διευκολύνει την τοποθέτησή του ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους και το εσωτερικό του λείο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ταχύτητα απορροής των υδάτων. Φορτώνεται και μεταφέρεται εύκολα λόγω του χαμηλού του βάρους ενώ κόβεται γρήγορα με τη χρήση επαγγελματικών εργαλείων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ακριβές πεδίο εφαρμογής είναι η αποστράγγιση υπεδάφους σε όλους τους τύπους οικιακών κτιρίων (περιμετρικές αποστραγγίσεις), γήπεδα και περιβάλλοντες χώρους, βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, φωτοβολταικά πάρκα, γεωργικές εφαρμογές, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και οδικά δίκτυα (επαρχιακοί δρόμοι).

Στοιχεία επικοινωνίας

www.hydrolysis.gr

Ιερά Οδός 294 , 122 43 Αιγάλεω

Τηλέφωνο : 210 34 67 780