• -

GEOSUΒ

Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος, για την προστασία και διαχείριση καλωδιών σε υπόγεια δίκτυα αλλά και σε γενικότερες χρήστεις.
Η 2η γενιά περιλαμβάνει ένα τρίτο ανεξάρτητο σώμα που στην ουσία αποτελεί χρωματική σήμανση διευκρινίζοντας το πεδίο εφαρμογής του (προστασία ισχυρών/ασθενών ρευμάτων) αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το έργο του εγκαταστάτη και του μελετητή.

Πεδίο εφαρμογής
Προορίζεται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών (αυτοκινητόδρομοι, οδικά δίκτυα, σήραγγες), έργα αστικής ανάπτυξης (πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων), έργα ΑΠΕ ( φωτοβολταικά και αιολικά πάρκα), κατασκευαστικά έργα (βιομηχανικά/εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα κατοικιών).
Τη συναντούμε σε δύο μορφές, εύκαμπτη (κουλούρα) ή άκμπτη (μπάρα).
Η συσκευασία των διαμορφωμένων σωλήνων GEOSUB περιλαμβάνει εσωτερικό οδηγό άδευσης καλωδίων , μία προστατευτική τάπα και μία μούφα σύνδρεσης με άγκιστρα.
Οι διαθέσιμες διαστάσεις Φ32 – Φ200

Οι άκαμπτοι σωλήνες GEOSUB περιλαμβάνουν μούφα σύνδεσης με άγκιστρα.
Διαθέσιμες διαστάσεις Φ75 – Φ250

Έχει κόκκινο εσωτερικό τοίχωμα, μαύρο εξωτερικό τοίχωμα και κόκκινες διαμήκεις γραμμές.

Για προστασία ασθενών ρευμάτων πράσινη χρωματική σήμανση .


  • -

Η αποστράγγιση και τα οφέλη της.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που έχουμε ζήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, η άνοδος της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα από την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών και άλλες πιθανές αιτίες έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας νερού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές φθορές τόσο στα θεμέλια μιας κατασκευής όσο και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Το να διατηρήσουμε την υγρασία του εδάφους σε φυσιολογικά επίπεδα έχει πολλαπλά οφέλη. Με ποιον τρόπο ;

Πως :

• Επιτρέπει τον σωστό αερισμό του.
• Δεν το διαβρώνει.
• Δεν επηρεάζει τον βαθμό θερμότητάς του.
• Δεν εμποδίζει την σωστή ανάπτυξη των ριζικών συστημάτων με την ορθή απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών του.
• Δεν προκαλεί φθορές στα θεμέλια των κατασκευών.

Hydrolysis.gr
Ιερά Οδός 294 , 122 43 Αιγάλεω
Γραφεία : Εμπορικό κέντρο LA MIRAGE (3ος όροφος)
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 34 67 780
Email : info@hydrolysis.gr

 

 


  • -

Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος

Ο αποστραγγιστικός σωλήνας παράγεται  και σε ευθύγραμμες άκαμπτες μπάρες των 6m με ακαμψία δακτυλιδιού SN4 και SN8. Είναι διπλού δομημένου τοιχώματος και είναι κατά μήκος συμμετρικά διάτρητος στις 220ο. Το εξωτερικό του τοίχωμα είναι κυματοειδές ώστε να διευκολύνει την τοποθέτηση του ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους και το εσωτερικό του λείο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ταχύτητα απορροής των υδάτων.
Φορτώνεται και μεταφέρεται εύκολα λόγω του χαμηλού του βάρους ενώ κόβεται γρήγορα με χρήση επαγγελματικών εργαλείων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ακριβές πεδίο εφαρμογής είναι η αποστράγγιση υπεδάφους σε όλους τους τύπους οικιακών κτιρίων (περιμετρικές αποστραγγίσεις), γήπεδα και περιβάλλοντες χώρους, βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, φωτοβολταϊκά πάρκα, γεωργικές εφαρμογές, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και οδικά δίκτυα (επαρχιακοί δρόμοι).

Hydrolysis.gr
Ιερά Οδός 294 , 122 43 Αιγάλεω
Εμπορικό κέντρο LA MIRAGE (3ος όροφος)
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 34 67 780
Email info@hydrolysis.gr

 

 

 


  • -

Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος.

Ο αποστραγγιστικός σωλήνας παράγεται σε κουλούρες των 50m με ακαμψία δακτυλιδιού SN4 και SN8. Είναι διπλού δομημένου τοιχώματος και είναι συμμετρικά διάτρητος στις 360ο. Το εξωτερικό του τοίχωμα είναι κυματοειδές ώστε να διευκολύνει την τοποθέτησή του ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους και το εσωτερικό του λείο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ταχύτητα απορροής των υδάτων. Φορτώνεται και μεταφέρεται εύκολα λόγω του χαμηλού του βάρους ενώ κόβεται γρήγορα με τη χρήση επαγγελματικών εργαλείων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ακριβές πεδίο εφαρμογής είναι η αποστράγγιση υπεδάφους σε όλους τους τύπους οικιακών κτιρίων (περιμετρικές αποστραγγίσεις), γήπεδα και περιβάλλοντες χώρους, βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, φωτοβολταικά πάρκα, γεωργικές εφαρμογές, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και οδικά δίκτυα (επαρχιακοί δρόμοι).

Στοιχεία επικοινωνίας

www.hydrolysis.gr

Ιερά Οδός 294 , 122 43 Αιγάλεω

Τηλέφωνο : 210 34 67 780

 


  • -

Αποστραγγιστικοί σωλήνες corrugated

Η  τεχνητή αποστράγγιση γίνεται από ένα πυκνό δίκτυο υπόγειων διάτρητων αγωγών. Η αποστράγγιση είναι απαραίτητη , όπου οι διεισδύσεις ύδατος μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, σε τεχνικά έργα ακόμα και σε γεωργικές καλλιέργειες. Τα συστήματα αποστράγγισης  επιτρέπουν την αποβολή του πλεονάζοντος ύδατος και έτσι αποτρέπουν τις πλημμύρες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποστραγγιστικών σωλήνων είναι η δυνατότητα συλλογής του ύδατος και η αποβολή του. Για να πραγματοποιηθεί ο πρώτος στόχος, είναι απαραίτητη η διάτρηση στον σωλήνα έτσι ώστε το νερό να μπορεί να εισέλθει μέσα στο σωλήνα. Για να πραγματοποιθεί η απομάκρυνση του θα πρέπει να υπάρχει η ικανοποιητική κλίση , χωρίς εμπόδια έτσι ώστε να ύπάρχει ροή.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τον συντελεστή διαπερατότητος και το βάθος του πρώτου αδιαπέραστου τοιχώματος.

www.hydrolysis.gr
Στοιχεία επικοινωνίας
Δ/νση: Ιερά οδός 294 , 122 43 Αιγάλεω

Τηλ.: 2103467 780
Email: info@hydrolysis.gr