• -

Φρεάτια επίσκεψης (Ταμπουρέτα) υπονόμων u-PVC

Category : Υπόνομος

Τα φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται στα δίκτυα αποχέτευσης για τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των αγωγών.

Τοποθετούνται σε ευθεία διάταξη και για διατομές μικρότερες των 60 εκατοστών μπαίνουν ανά 50 μέτρα. Όταν όμως οι διατομές είναι μεγαλύτερες τοποθετούνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις (μέχρι 200 μέτρα).

Τα φρεάτια επίσκεψης αποτελούνται από τα εξής επιμέρους τμήματα :

  • Πυθμένας φρεατίου.
  • Κύριο τμήμα φρεατίου.
  • Λαιμός φρεατίου.
  • Σκέπαστρο φρεατίου.

Διατομές εξωτερικής διαμέτρου:

Φ200 Φ125-Φ125

Φ200 Φ160-Φ160

Φ250 Φ125-Φ125

Φ315 Φ125-Φ125

Φ250 Φ160-Φ160

Φ315 Φ160Φ-Φ160

Φ400 Φ160-Φ160

Φ400 Φ200-Φ200

Hydrolysis.gr

Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω 122 43

Εμπορικό κέντρο “LA MIRAGE”

Τηλέφωνο επικοινωνία 210 346 7780

email: info@hydrolysis.gr