• -

Φρεάτια επίσκεψης (Ταμπουρέτα) υπονόμων u-PVC

Category : Υπόνομος

Τα φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται στα δίκτυα αποχέτευσης για τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των αγωγών.

Τοποθετούνται σε ευθεία διάταξη και για διατομές μικρότερες των 60 εκατοστών μπαίνουν ανά 50 μέτρα. Όταν όμως οι διατομές είναι μεγαλύτερες τοποθετούνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις (μέχρι 200 μέτρα).

Τα φρεάτια επίσκεψης αποτελούνται από τα εξής επιμέρους τμήματα :

  • Πυθμένας φρεατίου.
  • Κύριο τμήμα φρεατίου.
  • Λαιμός φρεατίου.
  • Σκέπαστρο φρεατίου.

Διατομές εξωτερικής διαμέτρου:

Φ200 Φ125-Φ125

Φ200 Φ160-Φ160

Φ250 Φ125-Φ125

Φ315 Φ125-Φ125

Φ250 Φ160-Φ160

Φ315 Φ160Φ-Φ160

Φ400 Φ160-Φ160

Φ400 Φ200-Φ200

Hydrolysis.gr

Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω 122 43

Εμπορικό κέντρο “LA MIRAGE”

Τηλέφωνο επικοινωνία 210 346 7780

email: info@hydrolysis.gr


  • -

Σωλήνες αποχέτευσης με σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος

Category : Υπόνομος

GEOSAN PE

Οι 2ης γενιάς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEOSAN ενσωματώνουν τον πιο σύγχρονο και ασφαλή τρόπο σύνδεσης που υπάρχει στο χώρο των σωλήνων αποχέτευσης δικτύου χωρίς πίεση.
Τα άκρα των σωλήνων διαμορφώνονται κατά τη φάση της παραγωγικής διαδικασίας, όπου το διαμορφωμένο θηλυκό άκρο διαθέτει εσωτερικά έναν ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης ενώ το αρσενικό άκρο έχει λείο τοίχωμα και μικρότερη εξωτερική διάμετρο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους καθώς και η απαραίτητη στεγανότητα του δικτύου, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1277.

Υπάρχουν και τα αντίστοιχα εξαρτήματα της σύνδεσης όπως:
Μούφες σύνδεσης
Ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης (σαμάρι)
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης Θηλ. Άκρου
Μούφες επισκευής ΜΑΝΣΟΝ
Ποτηροτρύπανο
Γωνίες 45ο – Γωνίες 90ο
Ημιταυ 45ο – Ταυ 90ο
Aρσενική μούφα σύνδεσης
Θηλυκή μούφα σύνδεσης
Τάπες τερματισμού αρσενικές
Τάπες τερματισμού θηλυκές

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 Μείωση του χρόνου εγκατάστασης από τη στιγμή που ο ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης είναι προ-εγκαταστημένος εσωτερικά του θηλυκού άκρου του σωλήνα.
 Καλύτερη στεγανότητα σύνδεσης λόγω του σχεδιασμού των λείων τοιχωμάτων που έχουν τα δύο άκρα του σωλήνα (αρσενικό και θηλυκό)
 Τέλος στα προβλήματα στεγανότητας που δημιουργούσε η λάθος τοποθέτηση του ελαστικού δακτυλίου στο άρσενικό άκρο στου σωλήνες αποχέτευσης της 1ης γενιάς.