• -

Προετοιμασία της πισίνας.

Category : Πισίνες

Η διατήρηση της άριστης κατάστασης της πισίνας μας, εξαρτάται από την σωστή συντήρηση της.
Εν όψει της επικείμενης καλοκαιρινής περιόδου, όπου και θα γίνει η χρήση αυτής, είναι προτιμότερο η διαδικασία προετοιμασίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ιδανική περίοδος η άνοιξη, ώστε να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
Για την εύρυθμη λειτουργία της όλη τη σεζόν, σωστά θα είναι να ακολουθηθούν κάποια στάδια διαδικασιών.

Στάδια προετοιμασίας

1. Η κολυμβητική δεξαμενή.
2. Το μηχανοστάσιο.
3. Η αντλία.
4. Το φίλτρο.
5. Δεξαμενή υπερχείλισης.
6. Καθαρισμός σωληνώσεων.
7. Προετοιμασία του νερού.
8. Συσκευές για την επεξεργασία του νερού.

1. Κολυμβητική δεξαμενή

• Θα ξεκινήσουμε με την αφαίρεση του χειμερινού καλύμματος, αν υπάρχει, και την αποθήκευση αυτού , αφού μείνει στον ήλιο πρώτα να στεγνώσει, έτσι ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση στην αρχή της επόμενης χειμερινής περιόδου.
• Επόμενο βήμα, είναι ο καθαρισμός των τοιχωμάτων. Η διαδικασία γίνεται ή με χρήση ηλεκτρικής σκούπας (ειδικές για πισίνες) ή με πλυστικό μηχάνημα ανάλογο με την επιφάνεις της.
• Σημαντικό τμήμα της διαδικασίας, είναι ο έλεγχος των στομίων εισόδου του νερού και τα υπόλοιπα πλαστικά εξαρτήματα (skimmer,στόμιο σκούπας, ρύθμιση πολυβάνας κ.α. ) που είναι εντοιχισμένα για πιθανές φθορές όπως επίσης και ο καθαρισμός του καναλιού υπερχείλισης και της σχάρας.
• Ελέγχουμε τα φωτιστικά σώματα, αν λειτουργούν σωστά και για τυχόν εισροή νερού μέσα σε αυτά.
• Καθαρίζουμε σχολαστικά το φρεάτιο του πυθμένα από βρωμιές που μπορεί να έχουν φράξει τη σωλήνα του.
• Η επιφάνεια της πισίνας πιθανόν να χρειαστεί να καθαριστεί, γι αυτό φροντίζουμε να την καθαρίσουμε με σωστά χημικά προιόντα, ανάλογα με την τελική επίστρωση που έχουμε εφαρμόσει στη δεξαμενή μας, αποφεύγοντας έτσι, μία πιθανή διάβρωση.
• Αν κριθεί απαραίτητο για τον σχολαστικό καθαρισμό της δεξαμενής της πισίνας, που συνεπάγεται άδειασμα του νερού, είναι προτιμότερο να μην το κάνουμε σε συνθήκες με έντονη και μεγάλη ηλιοφάνεια.
• Τελευταίο στάδιο του δεξαμενής είναι ο καθαρισμός των ανοξείδωτων εξαργημάτων της (μπάρες, σκάλες) όπου εφαρμόζουμε πάλι τα σωστά, για αυτήν τη διαδικασία, προιόντα.

Συνεχίζεται…