• -

Αποστραγγιστικοί σωλήνες corrugated

Η  τεχνητή αποστράγγιση γίνεται από ένα πυκνό δίκτυο υπόγειων διάτρητων αγωγών. Η αποστράγγιση είναι απαραίτητη , όπου οι διεισδύσεις ύδατος μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, σε τεχνικά έργα ακόμα και σε γεωργικές καλλιέργειες. Τα συστήματα αποστράγγισης  επιτρέπουν την αποβολή του πλεονάζοντος ύδατος και έτσι αποτρέπουν τις πλημμύρες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποστραγγιστικών σωλήνων είναι η δυνατότητα συλλογής του ύδατος και η αποβολή του. Για να πραγματοποιηθεί ο πρώτος στόχος, είναι απαραίτητη η διάτρηση στον σωλήνα έτσι ώστε το νερό να μπορεί να εισέλθει μέσα στο σωλήνα. Για να πραγματοποιθεί η απομάκρυνση του θα πρέπει να υπάρχει η ικανοποιητική κλίση , χωρίς εμπόδια έτσι ώστε να ύπάρχει ροή.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τον συντελεστή διαπερατότητος και το βάθος του πρώτου αδιαπέραστου τοιχώματος.

www.hydrolysis.gr
Στοιχεία επικοινωνίας
Δ/νση: Ιερά οδός 294 , 122 43 Αιγάλεω

Τηλ.: 2103467 780
Email: info@hydrolysis.gr