• -

Σύστημα αποχέτευσης κτηριακής χρήσης.

Η αποχέτευση είναι η υποδομή που απομακρύνει τα λύματα ή και την απορροή ομβρίων από κατοικημένες περιοχές. Συνήθως καταλήγει στην είσοδο μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων ή σε κάποιο σημείο απόρριψης τους στο περιβάλλον. Είναι ένα σύστημα σωληνώσεων, φρεατίων, υπονόμων, θαλάμων (προσωρινής) συγκέντρωσης κ.τ.λ. που απομακρύνει όμβρια ύδατα και λύματα, αστικά και βιομηχανικά.
Το κύριο τμήμα ενός συστήματος αποχέτευσης αποτελείται από μεγάλες σωλήνες( π.χ. υπονόμους ή υγιειονομικούς υπονόμους) που μεταφέρουν λύματα ή και όμβρια ύδατα από τα σημεία παραγωγής ή συλλογής τους σε κάποιο σημείο διαχείρισης, επεξεργασίας ή και απόρριψης στο περιβάλλον.

Οι τύποι αποχέτευσης περιλαμβάνουν :

Συνδυασμένους υπονόμους
Υπονόμους λυμάτων
Υγιειονομικούς υπονόμους
Απλοποιημένη απορροή ομβίων
Απορροή ομβρίων υπερχείλισης
Αποχέτευση ακαθάρτων κτηριακής χρήσης

Το σύστημα κτηριακής αποχέτευσης  αποτελείται από σωληνώσεις και εξαρτήματα.
Σωλήνες κατασκευασμένοι σε Ελληνικές ή Ευρωπαικές μονάδες παραγωγής, οι οποίες τηρούν και τις παράγουν βάσει των Ευρωπαικών προδιαγραφών, EN 1329-1.
Παράγονται από PVC-U ή PP ,χρώματος γκρι ανοιχτό RAL 7032, κτηριακής αποχέτευσης εντός –εκτός κτηρίων. Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται σε μήκη από 1 και μέχρι 3 μέτρα και διαστάσεις από Φ32 έως Φ200.
Διατίθονται με μούφα ποτήρι και συνδέονται με κόλλα PVC ή με ελαστικό δακτύλιο.
Εξυπηρετούνται από διάφορα εξαρτήματα, αντίστοιχου χρώματος, διαστάσεων και προδιαγραφών, όπως : ταυ, ημιταύ, γωνίες ανοιχτές και κλειστές, συστολές, διαστολές, τάπες καθαρισμού, καπέλα εξαερισμού,ψι, διαφόρων ειδών μούφες κ.ά.

www.hydrolysis.gr
Στοιχεία επικοινωνίας
Δ/νση: Ιερά οδός 294, , 122 43 Αιγάλεω
Τηλ.: 2103467 780
Email: info@hydrolysis.gr