• -

Σωλήνες αποχέτευσης με σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος

Category : Υπόνομος

GEOSAN PE

Οι 2ης γενιάς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEOSAN ενσωματώνουν τον πιο σύγχρονο και ασφαλή τρόπο σύνδεσης που υπάρχει στο χώρο των σωλήνων αποχέτευσης δικτύου χωρίς πίεση.
Τα άκρα των σωλήνων διαμορφώνονται κατά τη φάση της παραγωγικής διαδικασίας, όπου το διαμορφωμένο θηλυκό άκρο διαθέτει εσωτερικά έναν ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης ενώ το αρσενικό άκρο έχει λείο τοίχωμα και μικρότερη εξωτερική διάμετρο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους καθώς και η απαραίτητη στεγανότητα του δικτύου, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1277.

Υπάρχουν και τα αντίστοιχα εξαρτήματα της σύνδεσης όπως:
Μούφες σύνδεσης
Ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης (σαμάρι)
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης Θηλ. Άκρου
Μούφες επισκευής ΜΑΝΣΟΝ
Ποτηροτρύπανο
Γωνίες 45ο – Γωνίες 90ο
Ημιταυ 45ο – Ταυ 90ο
Aρσενική μούφα σύνδεσης
Θηλυκή μούφα σύνδεσης
Τάπες τερματισμού αρσενικές
Τάπες τερματισμού θηλυκές

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 Μείωση του χρόνου εγκατάστασης από τη στιγμή που ο ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης είναι προ-εγκαταστημένος εσωτερικά του θηλυκού άκρου του σωλήνα.
 Καλύτερη στεγανότητα σύνδεσης λόγω του σχεδιασμού των λείων τοιχωμάτων που έχουν τα δύο άκρα του σωλήνα (αρσενικό και θηλυκό)
 Τέλος στα προβλήματα στεγανότητας που δημιουργούσε η λάθος τοποθέτηση του ελαστικού δακτυλίου στο άρσενικό άκρο στου σωλήνες αποχέτευσης της 1ης γενιάς.